Presentation till partisekreterarvalet

På Miljöpartiets rikskongress i Karlstad 13-15 maj sker valet av ny partisekreterare efter Anders Wallner, som inte kandiderar till omval.

Jag är mycket hedrad över att vara riksvalberedningens förslag till ny partisekreterare och hoppas att få kongressens förtroende till uppdraget.

Länk till presskonferensen där riksvalberedningens ordförande Joakim Larsson delger sitt förslag inkl motivering och där jag får möjlighet att presentera mig: http://www.svt.se/nyheter/svtforum/mp-s-nya-partisekreterare

Några mediainslag:
http://www.svd.se/hon-kan-bli-mps-nya-partisekreterare
http://www.expressen.se/nyheter/politik/forslag-till-mps-nya-partisekreterare/
http://www.allehanda.se/angermanland/harnosand/riksvalberedningen-amanda-lind-mp-blir-miljopartiets-nya-partisekreterare-och-nu-startar-jobbet-med-att-hitta-nytt-kommunalrad-i-harnosand
http://www.allehanda.se/opinion/ledare/nu-kommer-08-orna-och-stjal-amanda-lind-ocksa
http://www.allehanda.se/opinion/ledare/dom-inte-miljopartisten-efter-haret

Personporträtt i Härnösandsmagasinet Yippie:
http://yippieharnosand.se/innehall/reportage/stort-a-i-politik/

Min presentation till kongressdeltagarna:

Amanda Lind, Härnösand, 35 år

Miljöpartiet är ett parti som gör skillnad. Ett öppet, modernt folkrörelseparti där ideologi och politisk handlingskraft kombineras. Vi är systemkritiker med långsiktiga visioner för förändring, samtidigt som vi genomför politik i små och stora steg varje dag. Vi måste stå på och vidareutveckla båda dessa ben.

Som partisekreterare hoppas jag kunna vara en samlande kraft. Jag vill bidra med min erfarenhet från kommun- och regionpolitiken och stärka samspel och kommunikation mellan olika delar av partiet.

MP ska vara ett parti för och i hela landet. Vi ska tillvarata kraft och kompetens från MP i kommuner, landsting och regioner – både i majoritet och i opposition. Vi ska fortsätta stärka vår organisation, våra förtroendevalda samt strukturer för idéutveckling. Vi ska lyfta de gröna framsteg som görs i regeringen och på alla politiska nivåer, samtidigt som vi har våra långsiktiga mål i fokus.

MP är en del av en global grön rörelse. För att vi ska uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle och en grön omställning krävs engagemang från många. Samarbeten med organisationer och krafter som drar åt samma håll har mycket stor betydelse.

Politik är ett lagarbete där många behövs. MP ska vara ett öppet parti med hållbara former för engagemang och ett starkt internt arbete för jämställdhet och mångfald. Alla medlemmar ska känna sig betydelsefulla och kunna bidra.

Jag är legitimerad psykolog och kommunalråd i Härnösand med man, två barn och två bonusbarn. Jag har lång erfarenhet av politiskt arbete inom lokalavdelning, distrikt, kommun- och regionpolitik med djup grön grund. Som person är jag lyhörd och strategisk med god samarbets- och kommunikativ förmåga. Ser process och dialog som bra verktyg för att uppnå gemensamma mål.

Om jag skulle få förtroendet som partisekreterare ser jag fram emot att jobba tillsammans med alla krafter i MP och i den gröna rörelsen för att skapa de bästa förutsättningarna för politiskt engagemang, samhällsomställning och kommande valframgångar.

Annonser

Rödgrön budget 2016 – bygger en hållbar framtid

Den rödgröna majoriteten i Härnösand har presenterat sin budget för 2016. Det är en stark, balanserad budget som tar höjd för fler barn i skolan och ökade behov inom omsorgen. Det är också en offensiv, framtidsinriktad budget med satsningar på skola, jobb, miljö, kultur, personal och attraktivt boende.

Den nya visionen för Härnösand 2019 är Bygger en hållbar framtid. Det är ett viktigt ställningstagande. Härnösand är i en positiv utveckling och vi måste bygga vidare på det, tillsammans! Genom fyra utvecklingsmål för Härnösand vill vi utveckla vår kommun vidare till en attraktiv del av världen, med hög livskvalitet och solidaritet, som tar sig an utmaningarna i vår tid;

1. Attraktivt boende i unik livsmiljö

2. Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad

3. Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete

4. Kunskapsstaden där alla kan växa

Till detta föreslår vi ytterligare fyra mål för kommunorganisationen. Vi måste ständigt vässa oss för att kunna bidra till önskad utveckling, och för att kunna leverera de välfärdstjänster som vi är ålagda;

5. Jämställd och solidarisk välfärd

6. God service med gott bemötande

7. Framtidens arbetsgivare

8. Välskött och stabil ekonomi

Vår budget för 2016 innehåller tydliga prioriteringar och satsningar för att uppnå målen. Och mycket arbete återstår. Att bygga en hållbar framtid för Härnösand. En inspirerande ambition!

Klargöranden om hotellet på Kanaludden

Med anledning av den senaste tidens diskussion om ett eventuellt hotell på Kanaludden har jag och Tomas Frejarö skrivit i TÅ om Miljöpartiet i Härnösands syn på projektet. Hur ett hotell på Kanaludden kan bli en långsiktigt hållbar satsning, bidra till utveckling av närmiljön och spela en viktig roll för Härnösands framtid.

Artikeln på allehanda.se: http://www.allehanda.se/opinion/insandare/hotell-pa-kanaludden-langsiktigt-hallbar-satsning

På Härnösands kommuns hemsida finns aktuell info om projektet, frågor/svar etc: http://www.harnosand.se/naringslivocharbete/aktiviteter/pagaendeutvecklingsprojekt/projektkanaludden.4.47ee7388146bc721410c06f2.html

Vi i Miljöpartiet tycker det är viktigt att vi fortsätter jobba aktivt med processen. Ännu återstår mycket innan det finns ett färdigt koncept att ta ställning till. Men det vore olyckligt att avstå från att prova möjligheten att det här kan bli något bra för Härnösand!

Härnösand – en del av Kulturhuvudstadsåret Umeå2014

Carolina Falkholts snöskulpturmålning vid Renmarkstorget i Umeå

Carolina Falkholts snöskulpturmålning vid Renmarkstorget i Umeå

Jag har tidigare skrivit om Härnösands och Västernorrlands engagemang i Umeå kulturhuvudstad 2014. Härnösand har tillsammans med Sundsvall och Örnsköldsvik satsat lite extra på att utgöra en del av det Nordliga rummet, som Umeå har velat lyfta fram som en del av sin kulturhuvudstadsprofil. Vid invigningshelgen 31/1-2/2 hade jag förmånen att få närvara i Umeå som representant för Härnösands kommun och delta på en massa spännande kulturaktiviteter. Umeå visade ett mycket fint värdskap och jag uppskattade verkligen kombinationen av is, ljus, eld, samisk kultur, lekfullhet och folkfest. Hela Umeå centrum blev en myllrande vinterkulturfestival där det fanns nåt för de flesta att uppleva!

Under helgen som gick, på Internationella kvinnodagen 8 mars, togs ett stort synligt steg i att knyta Härnösand närmare Umeå2014 då vårt eget Kulturhuvudstadskontor invigdes i Härnösands Konsthall / Turistbyrå. Just 8 mars, då Härnösands privilegiedag firades på Rådhuset, då Härnösands fria Kulturförening arrangerade Feministfestivalen på Sambiblioteket, då Sveriges OS-lag i curling – med flera av spelarna hemmahörande eller utbildade i Härnösand – uppvaktades på Stora Torget, då Norrdans nya verk In the Middle of Nowhere hade premiär på Härnösands teater. En helspäckad kulturhelg! – det kunde inte finnas ett mer rätt tillfälle att markera Härnösands delaktighet i Umeå2014.

Från Härnösand jag, kommunstyrelsens ordf Fred Nilsson och kulturchef Göran Sjögren. Från Umeå kulturnämndens ordf Tomas Wenngren och vice ordf i kulturhuvudstadsutskottet Sven-Olof Edvinsson.

Från Härnösand jag, kommunstyrelsens ordf Fred Nilsson och kulturchef Göran Sjögren. Från Umeå kulturnämndens ordf Tomas Wenngren och vice ordf i kulturhuvudstadsutskottet Sven-Olof Edvinsson.

Umeå representerades av Sven-Olov Edvinsson, vice ordförande i kulturutskottet, och Tomas Wennström, kulturnämndens ordförande. En symbolisk förlovningshandling mellan Härnösand och Umeå genomfördes inför en större mängd besökare i Konsthallen. Kändes på alla sätt bra och framåtsyftande! Vi bygger broar och nätverk för en kreativ, långsiktigt hållbar kultur, en kultur för konst, kreativitet, nyfikenhet, skönhet, ifrågasättande, hälsa, möten, lyssnande och gränsöverskridande. En markering att Härnösand är en kultur- och bildningstad av tradition, nu och för framtiden!

Det kommer att rulla på med Umeå2014-aktiviteter under året. I onsdags 12 mars besökte Härnösands kommun Glashuset i Umeå för att visa upp delar av sitt rika kulturutbud. I Höga Kustens evenemangskalender kan man hitta en del av det som händer framöver. Är du kulturskapare eller arrangör och har en idé du vill genomföra har du möjlighet att söka extra stöd genom Kulturvitamin.

Jag är så stolt över att tillhöra en kommunledning som väljer att satsa på ett rikt kulturliv och som ser bra förutsättningar för människors skapande som en del av ett långsiktigt hållbart samhälle och en god lokal utveckling.

Det är ett vallöfte som jag och Miljöpartiet lätt kan utfärda såhär ganska precis 6 månader före valdagen – att fortsätta verka för en kraftfull och livaktig utveckling av det redan starka kulturlivet i Härnösand, i Västernorrland och i regionen!

Rådhusesplanaden i Umeå under invigningshelgen av kulturhuvudstadsåret 2014

Rådhusesplanaden i Umeå under invigningshelgen av kulturhuvudstadsåret 2014

Härnösands nya NHL-rink invigd

Pucktårta till invigningen!

Pucktårta till invigningen!

Idag invigdes den nya uterinken på Högslätten – unik i Norrland med NHL-mått! Tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Göran Norlander (S) hade jag äran att förrätta invigningen genom tacktal, bandklippning och nedsläpp av pucken till knattematchen som följde.

Med en 4 meter smalare och knappt en meter längre rink jämfört med den vanliga standarden erbjuds hockeylag i Härnösand och i regionen nu goda träningsmöjligheter till transatlantiskt spel. Något som säkert kan vara både kan vara inspirerande och nyttigt för de NHL-hågade! Den nya rinken har också gett ett friskt bidrag till utvecklingen av Högslättens idrottsplats, Härnösands största idrottsanläggning. En anläggning som under de senaste åren genomgått en stadig omvandling.

I början av 2000-talet antogs en utvecklingsplan för Högslätten som nu nästan är fullbordad. Bland annat genom ny konstgräsplan, nya utetennisbanor, ny kastsektor för friidrotten, satsningar på bandyplanen och – inte minst – Härnösand Arena, Härnösands kombinerade curling- och eventarena. Härnösand Arena uppfördes på platsen för den gamla uterinken, samtidigt som uterinken skulle återuppföras närmare servicebyggnaden. Ett win-win för både curlingen och hockeyn! Genom Härnösand Arena säkerställdes curlingens och curlinggymnasiets fortlevnad i Härnösand, samtidigt som uterinkens nya placering har förbättrat samordningen med ishallen, både nu och i framtiden, gett bättre plats för åskådare och gjort den mer tillgänglig. Jag tycker att slutresultatet blev riktigt bra!

Duktiga knattespelare med Modos Anton Forsberg som domare.

Duktiga knattespelare med Modos Anton Forsberg som domare.

Den nya rinkens utformning är också ett resultat av och en symbol för ett gott samarbete mellan kommunen och det aktiva föreningslivet. NHL-måtten kom till på AIK Hockeys initaitiv. Rinken är också förberedd för en överbyggnad, något jag vet är ett hett önskemål från klubben för framtiden.

För Högslättens och hela idrottsrörelsen i Härnösands utveckling är det viktigt med fortsatt samarbete. Idrottslivet i Härnösand ska präglas av folkhälsa, gemenskap och glädje! Genom att önska och drömma tillsammans, samarbeta och stötta varandra i våra olika projekt bidrar vi till den anda som gynnar en sådan utveckling. Kommunen behöver engagerade föreningar med eldsjälar och entusiaster som utvecklar och tror på sina idéer. Och föreningarna behöver en lyssnande och stöttande kommun som ger möjligheter. Allt kan inte göras på en gång, men steg för steg kan vi fortsätta göra Härnösand till en allt ännu trevligare kommun att bo och verka i!

Miljöpartiet i Härnösands kommunlista spikad!

Toppkandidater MP HärnösandNu är Miljöpartiet i Härnösands kommunlista spikad! Ett fantastiskt gäng med olika kompetenser och erfarenheter. Somliga som har varit med länge i partiet, andra som har kommit med de senaste åren. Samtliga av oss i nuvarande fullmäktigegrupp som kandiderade till omval fick förtroende att fortsätta. Det känns stort, och riktigt, riktigt roligt!

Vår lista utmärker sig på flera sätt jämfört med vad som brukar vara gällande i andra partier i ett kommunval. Listan har en total snittålder på 44 år, vilket är ungt i politiska sammanhang. Utmärkande är också att så pass många av oss mest aktiva befinner sig mitt i livet, med barn och/eller karriär. 5 av de 8 toppkandidaterna är under 40 år och 6 av de 8 är kvinnor. Just gruppen kvinnor i 30-40-årsåldern har vi särskilt gott om i Miljöpartiet i Härnösand. En grupp som andra partier brukar ha svårt att rekrytera till politiska uppdrag.

Redan förra valet frångick vi principen om könsvarvade listor. Kvotering är som bekant inget självändamål, utan ett medel för att lyfta underrepresenterade grupper som har svårt att komma fram på grund av strukturella hinder. Vi har inte de problemen i Miljöpartiet i Härnösand. En tredjedel av kandidaterna på listan är dessutom utlandsfödda. I framtagandet av vår lista har vi eftersträvat en bred representation av olika erfarenheter – en mångfald. Jag tycker att vi på många sätt har lyckats väldigt väl.

Det märks att den stora valrörelsen håller på att rulla igång. Listor fastställs, utspelen kommer oftare, debattinläggen blir allt skarpare. Samtidigt som jag egentligen ser valrörelsen som en process som aldrig upphör. En ständigt pågående dialog. Inom partiet, mellan partier, med invånarna i Härnösand. Om förtroende, prioriteringar, ideologi, idéer och handling. Det blir bara lite mer intensivt vart fjärde år. 🙂

Jag kommer självklart, tillsammans med alla kloka partikamrater, att göra mitt yttersta för att Miljöpartiet ska få fortsatt förtroende att ingå i Härnösands kommunledning, där vi vill ta ytterligare steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun!

Här är de 10 första namnen på listan:

1. Amanda Lind, 33, leg psykolog

2. Tomas Frejarö, 39, biträdande kommunalråd

3. Hibo Abdullahi, 36, integrationspedagog

4. Karin Frejarö, 35, banktjänsteman och ställföreträdande VD

5. Ninni Smedberg, 55, diakon och direktor på Vårsta Diakonigård

6. Knapp Britta Eriksson, 30, teckenspråkstolk

7. Chirin Ali Salmanian, 45, hälsovetare

8. Per Sander, 47, jägmästare

9. Anneli Andersson, 33, miljöekonom

10. Joakim Byström, 45, solenergiföretagare

Om matavfallsinsamling, taxor och avgifter

Snart kommer förutsättningarna för oss härnösandsbor att bidra till ett hållbart kretsloppssamhälle att bli ännu bättre! Senast 2016 ska det nya systemet med obligatorisk matavfallsinsamling vara infört i hela kommunen. Inom ett par veckor ska som ett första steg samtliga av Härnösands villor och fritidshus ha valt mellan flerfackskärl eller brun/grön tunna. Som kommun tar vi därmed stora steg mot att uppfylla det nationella målet om återvinning av matavfall, vilket känns jätteroligt. Vi i Miljöpartiet har under många år verkat för matavfallsinsamling och är positiva till utvecklingen!

.flerfackskärl bruntgrönt

I en omfattande förändring som detta är det oundvikligt att det uppkommer frågor och synpunkter, både på det praktiska och på det ekonomiska. Renhållningstaxan är justerad fr o m 2014 för att bland annat hantera de ökade kostnader som uppstår med det nya systemet. HEMAB har på sin hemsida lagt ut en översiktlig sammanställning av konsekvenserna av den nya taxan.

Det kan vara förvirrande för kunden vilka taxor och avgifter som hanteras av HEMAB och vilka som hanteras av Härnösands kommun. Ett försök till sammanfattning:

Grundavgift och hämtningsavgift hanteras och debiteras av HEMAB. Grundavgift tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen, både permanentboende och fritidshus. Den är kopplad till boendeform och ska täcka grundkostnaden för all avfallshantering i Härnösand – kretsloppsparken, Älands återvinningsanläggning, övriga återvinningsstationer, information, administration etc. till grundavgiften. Hämtningsavgift tillkommer till grundavgiften och varierar beroende på storlek på sopkärl, hämtningsintervall och typ av bostad/verksamhet. Har du uppehåll i sophämtningen debiteras endast grundavgift.

Ansökan om dispenser, t ex för uppehåll i sophämtningen, delat kärl och kompostering är rena myndighetsutövningsfrågor och hanteras av Härnösands kommun, samhällsförvaltningen. Nivån på ansökningsavgifterna är baserad på uppskattad handläggningstid och självkostnadsprincipen, enligt SKL:s rekommendationer. Med det menas att vi i så hög utsträckning som möjligt vill att de totala handläggningskostnaderna finansieras av avgifter från de som nyttjar tjänsterna, istället för av skatteintäkter.

Men det är såklart alltid en fråga om balans. De avgifter vi tar ut ska inte upplevas oskäliga eller ologiska. Jag har under året fått många frågor om varför det kostar lika mycket att ansöka om ett års uppehåll från sophämtningen för fritidshus som att betala för ett års hämtningsavgift. Att den ena avgiften hanteras av Härnösands kommun och den andra av HEMAB, gör ingen skillnad för den enskilde. Det upplevs bara ologiskt.

Samhällsnämnden har funderat ordenligt på det här och tagit fram förslag på sänkning av tre ansökningsavgifter som är kopplade till renhållningen:

– Uppehåll i sophämtningen: 800 kr till 400 kr (kan sökas för 1-2 säsonger i taget)

– Delat kärl: 1600 kr till 400 kr (gäller tills vidare)

– Kompostering: 800 kr till 400 kr (gäller tills vidare)

Kommunfullmäktige godkände den sänkta avgiften för uppehåll i sophämtningen i december, de två övriga kommer att hanteras på februarisammanträdet, som jag hoppas beslutar enligt samhällsnämndens förslag. Med detta vill vi att våra avgifter ska upplevas mer rimliga och uppmuntra avfallssnåla beteenden. Fortfarande är avgiften baserad på handläggningstiden, men vi tror oss kunna klara det,  bl a genom ett nytt ärendehanteringssystem. Nu när många ser över sina sophanteringssystem hoppas jag att förändringarna kommer att uppskattas!

Det är häftigt med allt som händer på återvinningsområdet i Härnösand. Som systemlösning kommer den hushållsnära avfallsinsamlingen med separering av matavfall  att ge märkbar effekt. Den nya Kretsloppsparken med återbruk har blivit en succé och Energiparken en självklar besökspunkt för intresserade från andra delar av Sverige och världen. Och nyligen beviljades HEMAB 13 Mkr i investeringsstöd av Energimyndigheten för utveckling av en småskalig biogasanläggning som öppnar för närproducerade alternativa drivmedel med det insamlade matavfallet som grund.

Målet om 100 % kretslopp känns plötsligt inte så långt borta!

untitledmatavfall