Jättemängd olja under havsytan – DN.se

Jättemängd olja under havsytan – DN.se.

Oljeutsläppet från Deepwater Horizon i Mexikanska golfen fortsätter.  BP har hittills hävdat att det handlar om 5000 fat olja/dygn, medan forskare menar att det snarare rör sig om mellan 25 000-80 000 fat olja/dygn.

”En av oljeansamlingarna under ytan är 15 kilometer lång, 5 kilometer bred och 100 meter tjock, skrev The New York Times i lördags.”

Mycket obehagligt. Hittills har inga försök att stoppa utsläppet lyckats. Saneringen kommer att bli en kostsam historia, främst för alla vattenlevande djur i regionen. Ju närmare ”peak oil” vi kommer (om vi inte redan är där), desto större risker tar oljebolagen i att hitta nya oljefyndigheter på de otillgängliga havsbotten.

Min slutsats blir att vi måste blir ännu mer aktiva i att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Alla är överens om att oljan kommer att ta slut och vi måste förbereda oss för detta. Genom en planerad omställning kan vi fördela resurserna rätt – på alternativen, på teknikutvecklingen, på energieffektiviseringen. För det behövs politiska beslut som vågar ta ut en riktning och ha en vision för Sveriges – och världens – framtida hållbara energiförsörjning.

Utbyggd tågtrafik, underlätta för småskalig elproduktion samt höjd skatt på fossila bränslen är några självklara steg att ta på vägen mot ett oljeoberoende samhälle.

Det är den enda vägen att gå.

Annonser

2 thoughts on “Jättemängd olja under havsytan – DN.se

 1. När det råder enstämmig samsyn i en fråga skall man se upp, t ex den om att oljan kommer att ta slut.

  Vid KTH i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, finns en professor i geologi som hävdar att tillkomsten av olja sker på ett helt annat sätt än vad som varit känt sedan tidigare. Från jordens inre sipprar det bl a ut olika slags kolväten som stiger uppåt via genomsläppiga lager. Under värme och högt tryck omvandlas dessa till råolja som samlas upp i porösa bergarter och i fickor under täta bergarter. Enligt honom kommer oljan aldrig att ta slut. Frågan är då om nybildningen av oljan sker i samma takt som den tas upp av människan.

  En annan samsynsfråga som kan ifrågasättas är idén om att ökande priser på icke förnybara energislag skulle minska förbrukningen. Efterfrågan och tillgång handlar i första hand om pengar och sådana finns det gott om. Ökande priser för olika slags konsumenter är effektiva incitament för oljaprospekteringsbolagen att exploatera allt mer svårtillgängliga oljereserver, t ex tjärsanden i Alaska, de stora fyndigheterna under Norra Ishavet, osv.

  Förnybara energislag har säkert sin framtid i olika former. Nyligen invigdes ett jonkraftverk i Norge som bygger på att salt vatten från havet får strömma genom ett membran till sötvatten från en flod/älv. Denna genomströmning av saltjoner skapar elektrisk spänning.

  På svenska västkusten invigdes för en tid sedan en stort vågkraftverk där bojar, som är kopplade till generatorer, höjs och sänks med vågorna. På andra håll finns kraftverk som nyttjar krafterna vid ebb och flod. På strömsatta ställen vid t ex sund, finns propeller- eller turbinkraftverk som nyttjar vattenflödena i trånga passager.

  Energirationalisering, dvs att få ut mer arbete ur en given energimängd, samt energieffektivisering, att få ut samma arbete ur en mindre energimängd, är två viktiga områden att satsa på. Energiåtervinning är ett tredje, dvs att återvinna och återföra värme från t ex skorstensavgaser till uppvärmning. Nere på kontinenten finns stora elkraftkraftverk som eldas med t ex olja eller kol som har väldiga kyltorn för att kyla sitt vatten. Den värmen kunde användas för t ex växthus, simhallar, osv.

  I Strängnäs invigdes förra året det första svenska växthuset som enbart värms genom värmeväxling via fem kilometer plastslang som lagts ned i Mälaren. Besöksantalet är stort från när och fjärran.

  Längs våra gator och väger utrustas allt fler mätstationer, vägmärken och parkeringsautomater med små solpaneler och eller vindsnurror för sin egen strömförsörjning. Vinsten ligger i att man behöver dra betydligt färre mil kabel samt att de genererar sin egen energi.

 2. Jag håller helt med dig om att det kommer att behövas många alternativa energikällor med kompletterande funktioner. Energieffektivisering, – återvinning och – rationalisering, där har vi mycket att vinna. Det är dessutom möjligt att genomföra i små steg, vilket gör att alla kan bidra med något. Som tur var är den inte bara ”peak oil” som är skälet för att vilja bli fossiloberoende. Men det är ett möjligt scenario som bl a bilproducenter och beslutsfattare måste förhålla sig till och som motiverar till handling.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s