Om strandskydd och om en liten seger i samhällsnämnden…

Strand vid Härnön - från http://www.harnosand.se

På förra mötet med samhällsnämnden diskuterades ett strandskyddsärende i Torrom, Häggdånger. Nämnden blev till och med utbjuden att på plats titta på tomten. Lagen som strandskydd, för den oinsatte, är en del av Miljöbalken och syftar till att bevara allmänhetens tillgång till stränderna samt trygga växt- och djurlivets livsvillkor vid vattnet. Med andra ord – du kan inte bygga hur du vill, bara för att du har en strandtomt.

Det finns dock flera chanser för undantag från lagen. Till exempel om tomten är en s k ”lucktomt”, d v s ligger emellan två andra tomter som går ner mot strandlinjen. Eller om marken redan kan anses vara ”i anspråk tagen”. Det är kommunen som beviljar dispenser från strandskyddet. Länsstyrelsen granskar sedan alla dispenser och kan upphäva felaktiga beslut. Detta är viktigt! Det omöjliggör för kommunerna att ta ut för stora svängar och göra egna alltför liberala tolkningar av lagen.

I det aktuella ärendet i Torrom hittade förvaltningens tjänstemän inga skäl till strandskyddsdispens. Samtliga ledamöter i nämnden, förutom undertecknad, ville hänvisa till att marken var ”i anspråk tagen” och därmed göra en väldigt generös tolkning av lagen om strandskydd. Alltför generös, menar jag. Jag valde att reservera mig mot beslutet, så som man gör om man vill friskriva sig från beslutet och fortsätta driva en annan linje i framtiden. Se protokollet från samhällsnämnden.

Utan att ha ägnat ärendet en tanke under sommaren fick jag oväntat beskedet häromdagen av förvaltningschefen att beslutet stoppats av Länsstyrelsen! Självklart är det roligt att känna att man gjort rätt bedömning. Särskilt när man ensam väljer att reservera sig mot ett beslut.

Från och med 2009 är det möjligt för kommunerna att fatta beslut om undantag från strandskyddet i vissa områden med hänvisning till landsbygdsutveckling. Härnösands kommun har för avsikt att göra ett så kallat ”tematiskt tillägg” till översiktsplanen där man identifierar lämpliga områden för undantag.

Innan dess gör vi klokt i att vara återhållsamma. Det finns goda skäl till att vi har en strandskyddslag.

Ytterst handlar det om allemansrätten och ett levande frilufts-, växt- och djurliv vid våra vatten!

Annonser

5 thoughts on “Om strandskydd och om en liten seger i samhällsnämnden…

 1. Kompromiss med strandskyddet

  Min pappa äger en halvholme vid en sjö i Heby kommun. Han får inte bygga där inte ens sätta upp en brygga på sin egen mark. Medan på samma holme finns 3st fritidshus dessa personer har fått bygga för att det var en annan lagstiftning då.

  Så orättvist ska det inte behöva vara? Som det är nu så är det Allemansrätten som bestämmer över min pappas mark. Alltså inte får göra någonting, inte ens hugga ner lite träd för att ha till sin kamin, Han tycker man ska få göra en kompromiss att få bygga längre upp ca 50m från stranden och göra en privat zon på ca 10m i en fyrkant runt den eventuella stugan. Han ska även få ha en liten brygga. Och ett litet dass det är allt.

  Sedan så kan folk få vara där hur mycket de vill, men det ska finnas en lag som säger att Han inte får bussa i väg folk som vill vara på hans brygga. Och inte heller säga att det är privat här. Man ska inte få bygga mer än så. Inte som det är idag att de som har bygglov kan få sätta upp en massa friggebodar. Och vi som inte har något bygglov inte kan sätta upp ett endaste dugg. Lantbrukstomten är på ca13.000kvm. Med min pappas förslag så är endast stugan och zonen privat. Men resten av tomten är för allemansrätten och djurriket. Sådan kompromiss är han med på helt till fullo. Då har man gjort en kompromiss av att få bygga men även fått behålla allemansrätten och strandskyddet.Det är så det borde vara.

 2. Hej Bertil!

  Jag tycker att du verkar ha en klok inställning till detta med markanvändande i strandnära lägen. Jag känner inte till din pappas situation, men tycker det låter märkligt att han inte ens får bygga en brygga? Ett skäl till strandskyddsdispens är just båtbryggor. Saxat från Naturvårdsverket:
  ”Anläggningar som måste ligga vid vattnet, det kan vara båthamnar, bryggor, pirar med mera. Sådana bör dock inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett icke acceptabelt sätt. Samlokalisering bör eftersträvas.”
  Eller är problemet att han inte har ett hus ännu?

  I Härnösand kommer vi snart att påbörja processen med att peka ut områden för landsbydgsutveckling i strandnära lägen, dvs områden där man enklare ska få strandskyddsdispens. Jag tror det är viktigt att man tar ett större grepp runt varje kommuns förutsättningar. Det ser ju som bekant väldigt olika ut längs våra stränder… Kolla upp om det är något liknande på gång i er kommun! Lycka till.

 3. Det är helt omöjligt att bygga ett litet fritidshus vid sjön

  Jag har mark vid en ö som det finns två fritidshus på, men på min sida av den tomten jag äger, finns det inga stugor alls och där får man absolut inte bygga. Det tycker jag är orättvist och synd att man inte får sätta upp tex en sommarstuga på ungefär 30kvm. Det skulle jag vara mycket nöjd med!

  Den halva holme jag äger är den största ön som finns vid denna sjö. Tomten jag äger är på ca 13.000kvm alltså 1.3 ha i storlek.Det är en rätt stor tomt, men kommunen tyckte att ön var alldeles för liten p g a att den är ungefär 57m åt båda sidor, där det finns vatten runt om, eftersom det är en på en ö. Rakt ner så är ön på ca 120m från strandlinjen till tomtgränsen där är det möjligt enligt lagen om 100m. Problemet är att på sidorna är det 57 m på var sida bara. Det är där som strandskyddet kommer in och krånglar till allt. Kommunens motivation var för liten ö. Så där får jag ge upp!

  Jag har också mark på fastlandet vid samma sjö. Den andra tomten på fastlandet är ungefär13.000kvm = 1.3 ha den också. På djupet är skogstomten ungefär 110m från strandlinjen till tomtgränsen in mot skogen där gränsen är dragen.. På längden är tomten ungefär 120m bred. Det finns några andra marker som jag inte äger, så någon strand på båda sidor finns inte inom räckhåll. Då skulle man kunna bygga en liten stuga utanför strandskyddet. Det finns två fritidshus på hela den sidan av sjön Jag pratade med kommunen: Deras motivation var att det var för några hus på den sidan av sjön. För att överhuvudtaget få bygga där. Så även där får man ge upp!

  Den tredje tomten jag också äger ligger det ett fritidshus mellan mina tomter d.v.s mellan den andra tomten och den tredje tomten. Den tredje tomten är inte så stor, den är ungefär 80m djup och ca 80m bred och ligger granne med fritidshuset som är byggd någon gång på 60-talet. Kommunens motivation var att det var för liten tomt och för få hus på denna sida om sjön. Så även där får jag ge upp. Jag börjar bli van att få ge upp allt vad mina tomter heter!

  Alla tre tomter är lantbrukstomter som tillhört en gård i Västersälja ca 5 km från Östervåla, dessa tomter blev avstyckade när gården såldes.av någon anledning så blev dessa tomter över. Som jag fick ärva av min fader som dog 1983. Det kan sägas att alla tomterna är lantbruksfastigheter och aldrig varit bebyggda någon gång.

  Jag har betalat dubbelt så mycket skatt för dessa tomter från 1983-2005. Det stod på fastighetsbeteckingen tomtmark. Jag trodde det var så mycket det kostade att äga skog. Ingen erfarenhet alltså. Jag har betalat för fritidshus som inte har funnits. Jag blev undrande nu på senare tid varför att det heter tomtmark när jag inte har några hus på någon av dessa marker. Så jag skrev ett brev till kommunen och undrade varför jag skulle betala så mycket i skatt för tomterna? När jag ändå inte får bygga där? Jag vågar inte tänka på hur många stugor jag har betalat för som inte finns.

  Efter ett antal månader fick jag ett brev från kommunen att jag inte skulle behöva betala så mycket i skatt.som jag har gjort under alla dessa år i onödan. Sedan ändrade kommunen dessa tomter till lantbruksenheter eller skogstomter och sedan dess har jag betalat hälften i skatt för tomterna-Det ända positiva med mina skogstomter är att jag får betala mindre i skatt för dem på senare tid.

  Jag har pratat med nästan alla på kommun där min mark finns. De säger nej fast jag äger marken så vad ska jag göra med den? Jag får inte ens avverka skog på min egen mark. Då är det strandskyddet som spökar igen. Jag har också pratat med skogsvårdssyrelsen. De säger också nej. Slutligen har jag pratat med kommunekologen.Han som har hand om alla strandskyddsdispenser för denna kommun. Han sa: Det det är ingen idé att du söker du har för små chanser att få bygga här.

  Jag undrar nu om det finns någon annan att prata med om detta?. Eller är det kört för alltid med min mark?

  Jag är mycket tacksam för all hjälp jag kan få hoppas verkligen på svar?

 4. Hej Bertil, din situation låter onekligen besvärlig och självklart tuff för dig personligen. Du kan ju alltid föra ett kompletterande samtal med Länsstyrelsen som är överprövande instans för kommunala strandskyddsärenden. De kanske kan ge dig ytterligare vägledning. Det är inte alltid kommunen och länsstyrelsen har samma uppfattning i hur strandskyddslagen tolkas, därför kan det för den enskilde vara en idé att söka strandskyddsdispens och vid avslag gå vidare i processen med överklagan. Lycka till! Vänligen, Amanda Lind

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s