Kulturtinget inspirerade.

14-15 okt på Härnösands teater hölls Kulturting 2010 – en arena för inspiration och samtal om kulturen i Västernorrland. Representanter för kulturlivet i hela länet, föredrag, diskussioner och möten. Som ledamot i samhällsnämnden fick jag möjlighet att delta under fredagen. Cyklade hem uppfylld av intryck och tillförsikt.

Västernorrland är ett starkt kulturlän. Man vilar på en lång erfarenhet och bredd av kulturinstitutioner, fria kulturarbetare och amatörkultur. Viljan bland de engagerade är stor. Kultur går inte att reducera till att enbart handla om estetik, upplevelse, näringsliv, turism etc. I mångfalden finns styrkan och det ska vi fortsätta bygga på.

Härnösand ska vara en aktiv kommun i arbetet med att ta fram en kulturstrategi för länet. Samtidigt som vi blickar bortom kommun- och länsgränser och söker samverkan i det stora, måste vi konkretisera målen för vårt eget kulturliv. Skolnämnden och samhällsnämnden har en viktig uppgift framöver – att hitta former för samverkan och en gemensam kompass för barn- och ungdomskulturen i Härnösand.

Under lördagen spisade jag barnkultur tillsammans med mina söner genom ”Skrimmel och skralta” med Kraxi Kapell. Hedersgäst: Lennart Hellsing! Det blev en värdig avslutning på ett par dagar i Kulturens tecken.

Annonser

6 thoughts on “Kulturtinget inspirerade.

 1. Hej och gratulerar till valframgången.
  När det gäller kulturen i kommunen och länet så delar jag din uppfattning att den har både bredd och djup i sin mångfald. Och det bör den fortsätta att ha.
  Jag känner då en stark tveksamhet till det du talar om att kommunen skall vara aktiv för att utarbeta en strategi för länet. Varför skall ni politiker konkretisera mål för kulturen. Kulturarbetet och dess utövare skall stå fria och inte behöva anpassa sig till det ovanifrånprespektiv som en strategi, du talar om, alltid blir.
  Jag har jobbat lång tid på länsstyrelsen och (motvilligt) deltagit i utarbetandet av diverse länsstrategier. Vad jag vet har ingen av alla dessa strategier varit aktuell när den sent omsider varit färdig. Den sista jag var med om var en länsstrategi för besöksnäringen. Jag tror inte någon enda som jobbar med turism använt sig av den någon enda gång. Och samma väg kommer nog en kulturstrategi att gå.
  Hur har du tänkt att en kulturstrategi skulle se ut för att inte vara ett ovälkommet styrinstrument av kulturarbetets frihet och mångfald?
  Med vänlig hälsning
  Gunnar Westman

 2. Hej Gunnar, det är relevanta tankar du framför. Syftet med länsstrategin har en stark koppling till statens nya system för att fördela kulturpengar, koffertmodellen. Det innebär att varje region måste konkretisera vad man vill med kulturen om man ska vara med i förhandlingarna om statliga medel. Arbetet med att ta fram en länsstrategi har inletts genom lokala samråd där kulturarbetare, kulturadministratörer, politiker och representanter för kulturföreningar bjudits in. Jag deltog själv när samråd ägde rum i Härnösand i våras. På länsnivå finns en arbetsgrupp som utformar ett förslag som sedermera kommer att gå ut på remiss.

  När jag säger att Härnösand ska vara aktiv i utformandet menar jag inte att politiker eller någon annan ska gå in och detaljstyra kulturen. Armlängds avstånd är en devis jag starkt tror på. Men för att Västernorrlands kulturliv ska tilldelas statliga medel tror jag att det är viktigt att vi alla engagerar oss för att länsstrategin blir så bra som möjligt, såväl politiker som kulturarbetare etc. Bl a lyfta fram Västernorrlands kulturlivs styrkor, bredd och spets, mångfalden, prioriteringar och riktningen i stort.

  Jag tror att processen i sig kan bli viktig genom möten, spridande av kunskap och kontakter. Dessutom finns det län som kommit längre än oss att inspireras och lära av. Sedan har du naturligtvis rätt i att det inte är strategin i sig som skapar aktiviteterna. Men eftersom det handlar om statliga medel är detta en strategi vi inte kan vara utan.

 3. OK, men kan du då förklara vad strategin skall innehålla och samtidigt inte styra. Hur säkerställer ni i strategin att t ex de konstnärer som har tagit till sin livsuppgift att provocera etablissemanget och väcka debatt inte utestängs från de statliga pengarna. Hur eliminerar ni risken att det inte blir det som uppfattas som folkligt och etablerat som favoriseras. Hur definierar ni kulturlivets styrkor, prioritering och riktning i stort?
  Jag tycker att strategin kan berstå av en enda mening; Låt tusen blommor blomma.

 4. Jag kan inte ge dig svar nu på hur strategin kommer att se ut, men jag tänker följa processen även om jag inte ingår i arbetsgruppen. Jag tar till mig dina tankar och kommer att föra dialog med Härnösands konstnärer och kulturutövare, som har den bästa inblicken. Jag instämmer helt i det du skriver om den fria konsten och tycker mycket om din sista mening. Det är av yttersta vikt att konstnärsnämnden och andra stipendiegivande enheter arbetar självständigt för att främja just det du beskriver. Jag ser liksom du risker med portföljmodellen, men vi måste försöka göra det bästa av det. Inte minst för att säkra stödet till de verksamheter vi nu har, vill behålla och utveckla i Västernorrland, t ex Norrdans, Länsmuseet, Teater Västernorrland. Låt tusen blommor blomma, stora som små! 🙂

 5. Hej igen. En konkret sak som jag tycker att ni skall verka för i kulturstrategiarbetet är att vi får en akademisk musikutbildning till Härnösand – en riktig musikhögskola. Kapellsbergs musikskola är en bra grund att bygga på.
  Lycka tlil i arbetet
  Gunnar Westman

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s