Kommunens budget del 1 – förbättrad snöröjning, bättre kontroll på investeringsprojekt och ökad social hänsyn i upphandling

Maj och juni är budgettider och avvägningarna som ska göras är många. Samtidigt som kommunernas ekonomiska prognoser ser lite ljusare ut lämnar världsekonomin orosmoln och ovissheter. Regeringens uteblivna insatser mot arbetslösheten tvingar kommunerna att i allt högre utsträckning ta över vad som borde vara statens ansvar. Kostnaderna för äldrevård och social omsorg ökar stadigt. Kostnadsökningarna är alltid högre än tilldelade medel – så även i Härnösands kommun. Ekonomi är hushållning och vi måste klokt hantera de medel vi har att tillgå. Samtidigt som nödvända besparingar genomförs bereds utrymme för nya satsningar och prioriteringar. Härnösand är en fantastisk kommun med höga ambitioner inom områdena långsiktig hållbarhet, solidaritet och livskvalitet. Det avspeglas i majoritetens budgetförslag, från vilket jag vill presentera några godbitar. Först: satsningen på förbättrad snöröjning, bättre kontroll på kommunens investeringsprojekt samt ökad social hänsyn i upphandlingen av de tekniska entreprenaderna.

Samhällsnämnden beslutade nämligen för ett par veckor sedan om slutlig inriktning för den kommande upphandlingen av Härnösands tekniska entreprenader, vilket bland annat omfattar skötsel av gator och parker samt delar av reinvesteringarna i HEMAB:s V/A-nät. Samarbetet med HEMAB i denna fråga är stimulerande, lärorikt för alla inblandade och bidrar till samverkansvinster inom kommunkoncernen. Nämnden tog även beslut om ökad social hänsyn genom att Arbetslivsnämnden kommer att få möjlighet att se över om det finns vissa enklare arbetsuppgifter som kan undantas entreprenaden och istället användas som sysselsättningsarenor. I förfrågningsunderlaget kommer det även att anges vikten av att entreprenören erbjuder olika möjligheter för de som står utanför arbetsmarknaden att komma i sysselsättning samt krav på sjyssta villkor för de anställda. Viktiga ambitioner som jag hoppas att företagen ser värdet i.

Samhällsnämnden beslutade också att skärpa standardkraven på snöröjningen av prioriterade gång- och cykelstråk samt ytterligare gångbanor, trottoarer och vissa gator i centrala Härnösand. Det innebär att de mest använda gång- och cykelstråken kommer att vara snöröjda senast kl 7 på vardagsmorgnarna och att snödjupsgränserna för skottning kommer att sänkas. Beslutet innebär en stor förbättring för tillgängligheten och framomligheten för de som bäst behöver det – barn och ungdomar, äldre, småbarnsföräldrar och funktionshindrade. Trafiksäkerhetsmässigt kommer det också att bli ett lyft då färre gående tvingas ut i körbanan p g a otillräcklig snöröjning. 

Omfattningen av entreprenaderna är i stort sett detsamma. Mycket av det som görs, både på gatu- och parksidan, fungerar bra och har rimliga kvalitetskrav. Men genom förstärkning av vår tekniska kompetens inom förvaltningen kommer vi att kunna genomföra fler investeringsprojekt genom egen projektering och upphandling. Det kommer troligen att leda till mer kostnadseffektiva och ekonomiskt hållbara investeringar samt bättre konkurrensvillkor för mindre entreprenörer som kommer att få chans att lägga anbud på mindre projekt.

Den nya entreprenaden startar sommaren 2013. Jag tror att vi politiskt har landat helt rätt i de prioriteringar och kvalitetsförbättringar som gjorts och ser fram emot att följa utvecklingen under kommande år!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s