Härnösand – ett riksintresse för kulturmiljö

Härnösand - ett riksintresse för kulturmiljö

Härnösand – ett riksintresse för kulturmiljö

Härnösands kommun är rik på kulturmiljöer. Platser som visar spår av mänsklig aktivitet från olika tider och sammanhang. Gamla boplatser och fiskelägen, maritima miljöer, skolor, förvaltningsbyggnader, gatustrukturer. Kulturminnen som ger invånarna möjlighet att förankras i historien, stärkas i en gemensam identitet, lära för nuet och framtiden. Härnösand har till exempel alltid varit en mångkulturell mötesplats, det är inspirerande att ta fasta på. Kulturminnen är dessutom en stor tillgång för besöksnäringen. Vem besöker en ny plats utan att ta del av något av dess kultur och kulturarv?

Tre områden i Härnösands kommun har angivits av Riksantikvarieämbetet som riksintressen för kulturmiljö – Vägnön (fornlämningsområde), Gustavsvik (örlogsdepå) och Centrala Härnösand (bebyggelse och gatunät). Tre helt olika miljöer med skilda kvaliteter och upplevelser. Inom dessa platser bör särskild hänsyn tas vid ny bebyggelse och annan markanvändning. Platsernas karaktär ska bevaras, samtidigt som de utvecklas.

Vad som kännetecknar ett riksintresse för kulturmiljö och hur man ska förhålla sig till det är inte alltid självklart. Därför har länsstyrelsen i Västernorrland påbörjat ett projekt för att skapa förståelse, ökat intresse och tydligare riktlinjer kring länet riksintressen. Härnösand är pilotprojekt och jag följer arbetet med stor nyfikenhet.

Centrala Härnösand

Att stora delar av centrala Härnösand är utpekat som riksintresse ser jag som en spännande möjlighet! Både för det historiska värdet och för möjligheterna till utveckling. Hur kan vi förstärka stadens unika uttryck, tillgängliggöra miljöerna för både besökare och härnösandsbor? Hur bygger vi vår samtida stad, skapar morgondagens kulturarv, i relation till det redan befintliga?

Jag tror att man lätt får en intuitiv känsla för kulturmiljön i centrala Härnösand. Gatorna andas något särskilt, siluetter och fasader talar ett tydligt språk. En stad är i ständig förvandling, så även Härnösand. Min slutsats blir att vi måste förhålla oss aktivt till riksintresset. Inte glömma, inte huka, inte slarva. Våga lyfta fram, både enskilda kvaliteter och kontraster. När vi planerar och bygger nytt inom riksintresset tänker jag att värden som kvalitet, långsiktig hållbarhet och god arkitektur blir extra viktiga. Vi har ett unikt värde i kulturmiljöerna. De bidrar till Härnösand som en charmig, attraktiv stad som man gärna vill besöka eller bosätta sig i. Vi ges möjlighet att förstå vår historia så att vi kan hantera förändringar på ett klokt sätt.

Jag träffade Länsmuseet Murberget för ett samtal om just riksintresset Härnösand häromdagen. Det blev ett par trevliga timmar längs gator och parker, och en tur upp i Domkyrkotornet för en överblick över riksintresset. Rekommenderas starkt! 🙂 Länsmuseets arbete om riksintresset Härnösand går att följa på deras blogg: http://harnosand.wordpress.com/

IMG_1242

Foto: Lars-Göran Spång

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s