Härnösand – en del av Kulturhuvudstadsåret Umeå2014

Carolina Falkholts snöskulpturmålning vid Renmarkstorget i Umeå

Carolina Falkholts snöskulpturmålning vid Renmarkstorget i Umeå

Jag har tidigare skrivit om Härnösands och Västernorrlands engagemang i Umeå kulturhuvudstad 2014. Härnösand har tillsammans med Sundsvall och Örnsköldsvik satsat lite extra på att utgöra en del av det Nordliga rummet, som Umeå har velat lyfta fram som en del av sin kulturhuvudstadsprofil. Vid invigningshelgen 31/1-2/2 hade jag förmånen att få närvara i Umeå som representant för Härnösands kommun och delta på en massa spännande kulturaktiviteter. Umeå visade ett mycket fint värdskap och jag uppskattade verkligen kombinationen av is, ljus, eld, samisk kultur, lekfullhet och folkfest. Hela Umeå centrum blev en myllrande vinterkulturfestival där det fanns nåt för de flesta att uppleva!

Under helgen som gick, på Internationella kvinnodagen 8 mars, togs ett stort synligt steg i att knyta Härnösand närmare Umeå2014 då vårt eget Kulturhuvudstadskontor invigdes i Härnösands Konsthall / Turistbyrå. Just 8 mars, då Härnösands privilegiedag firades på Rådhuset, då Härnösands fria Kulturförening arrangerade Feministfestivalen på Sambiblioteket, då Sveriges OS-lag i curling – med flera av spelarna hemmahörande eller utbildade i Härnösand – uppvaktades på Stora Torget, då Norrdans nya verk In the Middle of Nowhere hade premiär på Härnösands teater. En helspäckad kulturhelg! – det kunde inte finnas ett mer rätt tillfälle att markera Härnösands delaktighet i Umeå2014.

Från Härnösand jag, kommunstyrelsens ordf Fred Nilsson och kulturchef Göran Sjögren. Från Umeå kulturnämndens ordf Tomas Wenngren och vice ordf i kulturhuvudstadsutskottet Sven-Olof Edvinsson.

Från Härnösand jag, kommunstyrelsens ordf Fred Nilsson och kulturchef Göran Sjögren. Från Umeå kulturnämndens ordf Tomas Wenngren och vice ordf i kulturhuvudstadsutskottet Sven-Olof Edvinsson.

Umeå representerades av Sven-Olov Edvinsson, vice ordförande i kulturutskottet, och Tomas Wennström, kulturnämndens ordförande. En symbolisk förlovningshandling mellan Härnösand och Umeå genomfördes inför en större mängd besökare i Konsthallen. Kändes på alla sätt bra och framåtsyftande! Vi bygger broar och nätverk för en kreativ, långsiktigt hållbar kultur, en kultur för konst, kreativitet, nyfikenhet, skönhet, ifrågasättande, hälsa, möten, lyssnande och gränsöverskridande. En markering att Härnösand är en kultur- och bildningstad av tradition, nu och för framtiden!

Det kommer att rulla på med Umeå2014-aktiviteter under året. I onsdags 12 mars besökte Härnösands kommun Glashuset i Umeå för att visa upp delar av sitt rika kulturutbud. I Höga Kustens evenemangskalender kan man hitta en del av det som händer framöver. Är du kulturskapare eller arrangör och har en idé du vill genomföra har du möjlighet att söka extra stöd genom Kulturvitamin.

Jag är så stolt över att tillhöra en kommunledning som väljer att satsa på ett rikt kulturliv och som ser bra förutsättningar för människors skapande som en del av ett långsiktigt hållbart samhälle och en god lokal utveckling.

Det är ett vallöfte som jag och Miljöpartiet lätt kan utfärda såhär ganska precis 6 månader före valdagen – att fortsätta verka för en kraftfull och livaktig utveckling av det redan starka kulturlivet i Härnösand, i Västernorrland och i regionen!

Rådhusesplanaden i Umeå under invigningshelgen av kulturhuvudstadsåret 2014

Rådhusesplanaden i Umeå under invigningshelgen av kulturhuvudstadsåret 2014

Annonser

Västernorrland samverkar med Umeå under Kulturhuvudstadsåret 2014 !

(debattartikel, publicerad i ST 20/9-13)

2014 står Umeå värd för det europeiska Kulturhuvudstadsåret. Genom samarbete med Umeå kan även Västernorrland utnyttja denna unika möjlighet att göra länet och norra Sverige mer synligt i Europa, stärka kultursamarbetet över kommuner- och länsgränser, öka antalet kulturturister till länet och utveckla kulturen som en drivande kraft för regional hållbar tillväxt.

Västernorrland har ett starkt, dynamiskt kulturliv. Kulturen förflyttar och förenar över gränser, bidrar till människors välbefinnande och till samhällets utveckling. Kulturlivet är också en starkt bidragande orsak till att människor väljer att både bosätta sig i och besöka vårt län. I den turistiska upplevelsen är kultur och kulturaktiviteter självklara inslag.

En europeisk kulturhuvudstad är en stad som får chansen att visa upp och utveckla stadens/regionens kulturliv tillsammans med resten av Europa under ett helt år. Intresset för att besöka Kulturhuvudstadsårets aktiviteter brukar vara stort. När Åbo var Kulturhuvudstad år 2011 kom 2,2 miljoner besökare totalt på kulturaktiviteter i hela regionen. Hela sydvästra Finland rapporterade en ökning av antalet hotellnätter med 7 procent under 2011. När Umeå valdes ut till kulturhuvudstad 2014 var ett av motiven att öppna hela det nordliga rummet för Europa, för gränsöverskridande kulturmöten och långsiktiga kultursamarbeten.

Vi i länets kulturnämnder ser stora vinster att samverka med Umeå och vara en aktiv part under kulturhuvudstadsåret. Ett större länsprojekt är planerat för att ta tillvara de möjligheter som Umeå2014 ger i. Projektet ska:

  • Skapa långsiktiga förutsättningar för nya nätverk och kulturella samverkansprojekt i länet.
  • Verka för att öka intresset för kulturen i länet och öka antalet besökare på länets kulturaktiviteter.
  • Utveckla kulturturismen och underlätta för lokala aktörer att paketera kulturarrangemang för en nationell och internationell marknad.

Vi vill att det ska vara lätt att hitta och ta del av information om vad som är på gång inom kulturområdet under 2014 – i länet, i Umeå och i hela det nordliga rummet.

Genom ett aktivt deltagande i Umeå2014 vill vi stärka vi känslan av gemenskap och förtydliga kulturens potential för en hållbar besöksnäring. Kultur och kreativitet är grundläggande drivkrafter för regionens utveckling och attraktionskraft!

Amanda Lind, ordf samhällsnämnden, Härnösand

Gudrun Sjödin, ordf barn-, kultur- och utbildningsnämnden, Kramfors

Mikael Sjölund, ordf kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden, Sollefteå

Reinhold Hellgren, ordf kultur- och fritidsnämnden, Sundsvall

Benny Eriksson, ordf kultur- och tekniknämnden, Timrå

Mikael Johansson, vice ordf humanistiska nämnden, Ånge

Leif Lindholm, ordf kultur- och fritidsnämnden, Örnsköldsvik