Presentation till partisekreterarvalet

På Miljöpartiets rikskongress i Karlstad 13-15 maj sker valet av ny partisekreterare efter Anders Wallner, som inte kandiderar till omval.

Jag är mycket hedrad över att vara riksvalberedningens förslag till ny partisekreterare och hoppas att få kongressens förtroende till uppdraget.

Länk till presskonferensen där riksvalberedningens ordförande Joakim Larsson delger sitt förslag inkl motivering och där jag får möjlighet att presentera mig: http://www.svt.se/nyheter/svtforum/mp-s-nya-partisekreterare

Några mediainslag:
http://www.svd.se/hon-kan-bli-mps-nya-partisekreterare
http://www.expressen.se/nyheter/politik/forslag-till-mps-nya-partisekreterare/
http://www.allehanda.se/angermanland/harnosand/riksvalberedningen-amanda-lind-mp-blir-miljopartiets-nya-partisekreterare-och-nu-startar-jobbet-med-att-hitta-nytt-kommunalrad-i-harnosand
http://www.allehanda.se/opinion/ledare/nu-kommer-08-orna-och-stjal-amanda-lind-ocksa
http://www.allehanda.se/opinion/ledare/dom-inte-miljopartisten-efter-haret

Personporträtt i Härnösandsmagasinet Yippie:
http://yippieharnosand.se/innehall/reportage/stort-a-i-politik/

Min presentation till kongressdeltagarna:

Amanda Lind, Härnösand, 35 år

Miljöpartiet är ett parti som gör skillnad. Ett öppet, modernt folkrörelseparti där ideologi och politisk handlingskraft kombineras. Vi är systemkritiker med långsiktiga visioner för förändring, samtidigt som vi genomför politik i små och stora steg varje dag. Vi måste stå på och vidareutveckla båda dessa ben.

Som partisekreterare hoppas jag kunna vara en samlande kraft. Jag vill bidra med min erfarenhet från kommun- och regionpolitiken och stärka samspel och kommunikation mellan olika delar av partiet.

MP ska vara ett parti för och i hela landet. Vi ska tillvarata kraft och kompetens från MP i kommuner, landsting och regioner – både i majoritet och i opposition. Vi ska fortsätta stärka vår organisation, våra förtroendevalda samt strukturer för idéutveckling. Vi ska lyfta de gröna framsteg som görs i regeringen och på alla politiska nivåer, samtidigt som vi har våra långsiktiga mål i fokus.

MP är en del av en global grön rörelse. För att vi ska uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle och en grön omställning krävs engagemang från många. Samarbeten med organisationer och krafter som drar åt samma håll har mycket stor betydelse.

Politik är ett lagarbete där många behövs. MP ska vara ett öppet parti med hållbara former för engagemang och ett starkt internt arbete för jämställdhet och mångfald. Alla medlemmar ska känna sig betydelsefulla och kunna bidra.

Jag är legitimerad psykolog och kommunalråd i Härnösand med man, två barn och två bonusbarn. Jag har lång erfarenhet av politiskt arbete inom lokalavdelning, distrikt, kommun- och regionpolitik med djup grön grund. Som person är jag lyhörd och strategisk med god samarbets- och kommunikativ förmåga. Ser process och dialog som bra verktyg för att uppnå gemensamma mål.

Om jag skulle få förtroendet som partisekreterare ser jag fram emot att jobba tillsammans med alla krafter i MP och i den gröna rörelsen för att skapa de bästa förutsättningarna för politiskt engagemang, samhällsomställning och kommande valframgångar.

Annonser

Tack för förtroendet!

Miljöpartiet i Härnösand utsåg vid medlemsmöte tisdag 26/10 mig till partiets kandidat som ordförande i samhällsnämnden. Det är ett fantastiskt förtroende som jag kommer att göra mitt bästa att förvalta!

Jag är glad, omtumlad och full av inspiration inför det nya uppdraget som börjar januari 2011. Nu väntar ett par månader av förberedelser, både mentala och praktiska.

Varmt välkommen att följa resan på bloggen!

Läs även TÅ:s artikel om det hela.

Debattboxning – en svår med intressant debattform

Jag gick – för första gången någonsin – upp i en debattboxning mot FP:s Jakob Machuca tidigare idag. Två ronder – kultur och integration – på vardera tre minuter. Och jösses vad dessa tre minuter gick fort! Jag tror att både jag och Jakob hade stoff för minst en halvtimme…

Debattboxning som form bygger på korta meningsväxlingar och välpaketerade budskap, liksom förmågan att hålla sig närvarande och kunna ducka för och svara mot verbala angrepp eller käftsmällar.

Jag kan konstatera att jag är mer för samtal och längre talartider, där man hinner utveckla sina resonemang och ta det lite lugnare. Samtidigt kan säkert publiken tilltalas av debattboxning i jämförelse med långdragna paneldebatter. Men det bygger på att debattörerna är förberedda och har anpassat sitt budskap till korta inlägg.

Jag kan tänka mig att prova debattboxning igen med denna erfarenhet i ryggen. Förhoppningsvis med kortare och mer kärnfulla inlägg…

Så – vem vann boxningsmatchen? Se och avgör själva.

Paneldebatt om skolan – solklar seger för de Rödgröna!

Jag deltog i gårdagens paneldebatt om skolfrågor, arr: Lärarförbundet. En solklar seger för de Rödgröna! Christina Höj Larsen (V) var fantastiskt skarp i sina anföranden. Hoppas se henne i Riksdagen i vinter. I vissa frågor var panelen rörande överens – t ex att måluppfyllelse, hemspråksundervisning kultur- och musikskolan är viktig för Härnösand. Skiljelinjen gick i hur man tänker visa detta i praktiken. När de borgerliga prioriterar skattesänkningar vill de Rödgröna satsa på välfärd och skola. När de borgerliga pratar om vikten av kultur är de Rödgröna beredda att öronmärka pengar så att alla barn i Härnösand får ta del av vårt fina kulturliv, oavsett vilken skola man går på. Till exempel.

Däremot tror jag att det är viktigt med en bred politisk överenskommelse om skolfrågorna i Härnösand. Det är viktigt för lärarnas, elevernas och föräldrarnas arbetsro.

Mitt inledningsanförande finns på Youtube.

Här kommer svaret som utlovades…

Valdebatt 5i12

Ikväll hölls en debatt om integration arrangerad av 5i12. Alla partier i KF fanns representerade och för mig blev det premiär i debattstolen i Härnösand!

Inledningsvis fick man presentera 3 konkreta politiska förslag för att stimulera integrationen i Härnösands kommun. Jag kan väl säga såhär – alla partier var inte lika bra på att hålla sig till sakfrågan. Det blev många allmänna ordalag om både skattesänkningar och rikspolitik.

För Miljöpartiet Härnösand är integration en prioriterad fråga. 3 konkreta politiska förslag räcker inte! Härnösand ska vara en förebild som flyktingmottagande kommun. Det är en fråga om solidaritet och ömsesidigt utbyte, om berikande mångfald och nyfikenhet. KF har antagit en strategi för integration där det står mycket kloka saker. Om vi Rödgröna vinner majoritet i valet lovar jag att vi kommer att använda oss aktivt av detta dokument och se till att det efterlevs. Där har den sittande majoriteten hittills misslyckats.

Miljöpartiet vill lyfta några prioriterade frågor, däribland frågan om hemspråksundervisningen. Alla barn i Härnösands kommun ska erbjudas undervisning på sitt hemspråk. För barnen är det en nyckel för att på bästa sätt kunna ta till sig svenskan – dessutom är det en viktig identitetsfråga.

Vi måste kvalitetssäkra mottagandet av våra nyanlända invånare i Härnösand. Vi måste se över tillgången till praktikplatser och vara kreativa i att komma på nya lösningar anpassade för den enskilde individen. Miljöpartiet tror att kultur kan fungera som en mötesplats bortom språket. Därför är det viktigt att säkerställa tillgången till estetisk verksamhet i skolan, att införa ett SFI med kulturinriktning, att utveckla kommunala musik- och kulturskolan och särskilt försöka nå barn och ungdomar med invandrarbakgrund.

Med mera. Med mera.

Jag imponerades av Fred Nilssons (S) kloka och nyanserade inlägg. Han vet vad han pratar om när det kommer till frågan om integration. Lars-Gunnar Hultin (V) levererade några snygga slängar mot alliansens förslag om ytterligare skattesänkningar i Härnösand. På vilket sätt förbättrar det möjligheten för kommunen att jobba med dessa frågor?

För er som lyssnade på debatten lovade jag att besvara en fråga på min blogg. Ska det lagstiftas så att kommunerna inte kan neka att ta emot ensamkommande flyktingbarn? Det var en fråga jag inte reflekterat över. Samtliga partier utom V sa nej och hänvisade till det kommunala självstyret. Jag har funderat på detta. Som mottagarkommun får du ersättning av staten under de  första åren för bland annat svenskundervisning, tolkning och samhällsintroduktion så en ekonomisk fråga är det knappast. Men om det saknas mottagarkommuner för dessa barn – för det är barn på flykt det handlar om – blir de kvar i transitboenden. Ofta barn med traumatiska erfarenheter,  i stort behov av omsorg, trygghet och rutiner för att kunna få en bra start i det nya landet. Jag kommer bara fram till en slutsats utifrån ett humanitärt, solidariskt perspektiv.

Kommuner ska inte kunna neka att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Valrörelsen är i full gång!

Amanda Lind intervjuas av Lars T Johansson

Nu känns det verkligen – valrörelsen har startat på allvar!

Mitt under den hetaste högsommar firades Stora Härnösandsdagen och MP var självklart där. De Rödgröna slog Alliansen i såväl kubb som curling, vilket lovar gott inför den 19 september… Själv fick jag svara på frågor om MP:s viktigaste valfrågor samt varför en ung person som jag väljer att engagera mig politiskt istället för att njuta av sommaren, eller hur han uttryckte sig.

Jag har varit aktiv i den gröna rörelsen i över 10 år nu. Den gröna ideologin ligger mig nära om hjärtat och frågorna som rör hållbarhet och solidaritet är högaktuella. Den här världen behöver människor som engagerar sig på olika sätt.

Någon sitter i en politisk nämnd.
Någon driver frågan om sopsortering i bostadsrättföreningens styrelse.
Någon köper en elbil.
Någon läser en artikel om klimatförändringen och tar upp ämnet i lunchrummet på jobbet.
Någon går ut i skogen med sina barn och lär dem omsorg om djur och natur.

Alla kan vi göra något. För mig ligger det politiska livet nära till hands, eftersom jag tycker att det är roligt, viktigt och givande. Valrörelse är ett, om inte det enda, sättet att njuta av en sommar!

Rebecka, Karin och Marika vid vår snygga elcykel

Det Rödgröna laget som segrade i curling mot Alliansen!