Härnösand – en del av Kulturhuvudstadsåret Umeå2014

Carolina Falkholts snöskulpturmålning vid Renmarkstorget i Umeå

Carolina Falkholts snöskulpturmålning vid Renmarkstorget i Umeå

Jag har tidigare skrivit om Härnösands och Västernorrlands engagemang i Umeå kulturhuvudstad 2014. Härnösand har tillsammans med Sundsvall och Örnsköldsvik satsat lite extra på att utgöra en del av det Nordliga rummet, som Umeå har velat lyfta fram som en del av sin kulturhuvudstadsprofil. Vid invigningshelgen 31/1-2/2 hade jag förmånen att få närvara i Umeå som representant för Härnösands kommun och delta på en massa spännande kulturaktiviteter. Umeå visade ett mycket fint värdskap och jag uppskattade verkligen kombinationen av is, ljus, eld, samisk kultur, lekfullhet och folkfest. Hela Umeå centrum blev en myllrande vinterkulturfestival där det fanns nåt för de flesta att uppleva!

Under helgen som gick, på Internationella kvinnodagen 8 mars, togs ett stort synligt steg i att knyta Härnösand närmare Umeå2014 då vårt eget Kulturhuvudstadskontor invigdes i Härnösands Konsthall / Turistbyrå. Just 8 mars, då Härnösands privilegiedag firades på Rådhuset, då Härnösands fria Kulturförening arrangerade Feministfestivalen på Sambiblioteket, då Sveriges OS-lag i curling – med flera av spelarna hemmahörande eller utbildade i Härnösand – uppvaktades på Stora Torget, då Norrdans nya verk In the Middle of Nowhere hade premiär på Härnösands teater. En helspäckad kulturhelg! – det kunde inte finnas ett mer rätt tillfälle att markera Härnösands delaktighet i Umeå2014.

Från Härnösand jag, kommunstyrelsens ordf Fred Nilsson och kulturchef Göran Sjögren. Från Umeå kulturnämndens ordf Tomas Wenngren och vice ordf i kulturhuvudstadsutskottet Sven-Olof Edvinsson.

Från Härnösand jag, kommunstyrelsens ordf Fred Nilsson och kulturchef Göran Sjögren. Från Umeå kulturnämndens ordf Tomas Wenngren och vice ordf i kulturhuvudstadsutskottet Sven-Olof Edvinsson.

Umeå representerades av Sven-Olov Edvinsson, vice ordförande i kulturutskottet, och Tomas Wennström, kulturnämndens ordförande. En symbolisk förlovningshandling mellan Härnösand och Umeå genomfördes inför en större mängd besökare i Konsthallen. Kändes på alla sätt bra och framåtsyftande! Vi bygger broar och nätverk för en kreativ, långsiktigt hållbar kultur, en kultur för konst, kreativitet, nyfikenhet, skönhet, ifrågasättande, hälsa, möten, lyssnande och gränsöverskridande. En markering att Härnösand är en kultur- och bildningstad av tradition, nu och för framtiden!

Det kommer att rulla på med Umeå2014-aktiviteter under året. I onsdags 12 mars besökte Härnösands kommun Glashuset i Umeå för att visa upp delar av sitt rika kulturutbud. I Höga Kustens evenemangskalender kan man hitta en del av det som händer framöver. Är du kulturskapare eller arrangör och har en idé du vill genomföra har du möjlighet att söka extra stöd genom Kulturvitamin.

Jag är så stolt över att tillhöra en kommunledning som väljer att satsa på ett rikt kulturliv och som ser bra förutsättningar för människors skapande som en del av ett långsiktigt hållbart samhälle och en god lokal utveckling.

Det är ett vallöfte som jag och Miljöpartiet lätt kan utfärda såhär ganska precis 6 månader före valdagen – att fortsätta verka för en kraftfull och livaktig utveckling av det redan starka kulturlivet i Härnösand, i Västernorrland och i regionen!

Rådhusesplanaden i Umeå under invigningshelgen av kulturhuvudstadsåret 2014

Rådhusesplanaden i Umeå under invigningshelgen av kulturhuvudstadsåret 2014

Annonser

Härnösands nya NHL-rink invigd

Pucktårta till invigningen!

Pucktårta till invigningen!

Idag invigdes den nya uterinken på Högslätten – unik i Norrland med NHL-mått! Tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Göran Norlander (S) hade jag äran att förrätta invigningen genom tacktal, bandklippning och nedsläpp av pucken till knattematchen som följde.

Med en 4 meter smalare och knappt en meter längre rink jämfört med den vanliga standarden erbjuds hockeylag i Härnösand och i regionen nu goda träningsmöjligheter till transatlantiskt spel. Något som säkert kan vara både kan vara inspirerande och nyttigt för de NHL-hågade! Den nya rinken har också gett ett friskt bidrag till utvecklingen av Högslättens idrottsplats, Härnösands största idrottsanläggning. En anläggning som under de senaste åren genomgått en stadig omvandling.

I början av 2000-talet antogs en utvecklingsplan för Högslätten som nu nästan är fullbordad. Bland annat genom ny konstgräsplan, nya utetennisbanor, ny kastsektor för friidrotten, satsningar på bandyplanen och – inte minst – Härnösand Arena, Härnösands kombinerade curling- och eventarena. Härnösand Arena uppfördes på platsen för den gamla uterinken, samtidigt som uterinken skulle återuppföras närmare servicebyggnaden. Ett win-win för både curlingen och hockeyn! Genom Härnösand Arena säkerställdes curlingens och curlinggymnasiets fortlevnad i Härnösand, samtidigt som uterinkens nya placering har förbättrat samordningen med ishallen, både nu och i framtiden, gett bättre plats för åskådare och gjort den mer tillgänglig. Jag tycker att slutresultatet blev riktigt bra!

Duktiga knattespelare med Modos Anton Forsberg som domare.

Duktiga knattespelare med Modos Anton Forsberg som domare.

Den nya rinkens utformning är också ett resultat av och en symbol för ett gott samarbete mellan kommunen och det aktiva föreningslivet. NHL-måtten kom till på AIK Hockeys initaitiv. Rinken är också förberedd för en överbyggnad, något jag vet är ett hett önskemål från klubben för framtiden.

För Högslättens och hela idrottsrörelsen i Härnösands utveckling är det viktigt med fortsatt samarbete. Idrottslivet i Härnösand ska präglas av folkhälsa, gemenskap och glädje! Genom att önska och drömma tillsammans, samarbeta och stötta varandra i våra olika projekt bidrar vi till den anda som gynnar en sådan utveckling. Kommunen behöver engagerade föreningar med eldsjälar och entusiaster som utvecklar och tror på sina idéer. Och föreningarna behöver en lyssnande och stöttande kommun som ger möjligheter. Allt kan inte göras på en gång, men steg för steg kan vi fortsätta göra Härnösand till en allt ännu trevligare kommun att bo och verka i!

Missa inte simhallens invigning imorgon!

Imorgon 16 april invigs Härnösands nyrenoverade simhall! Tyvärr är jag själv bortrest, men för dig som har tid rekommenderas ett besök. Vad sägs om Zumba, invigningsbuffé, godisregn och invigningstal av kommunalrådet Fred Nilsson?

Mycket jobb har lagts ner på den nya Simhallen och jag vill skicka en STOR ELOGE till  personalen på Härnösandshus, Samhällsförvaltningen och Simhallen samt entreprenören som genomfört detta projekt förtjänstfullt! Resultatet är fantastiskt, inte minst för småbarnsföräldrar.

Vi kommer att fortsätta utveckla huset till en självklar mötes- och aktivitetsplats för alla Härnösandsbor. Under sommaren kommer parkeringsytorna och lokalgatan att växa fram. I den nya planen för simhallsområdet finns även idéer på hur utemiljön kan förfinas. Än så länge är det också oklart vad Simhallen kommer att heta… (namntävling pågår)

Så – grattis Härnösand till vår nya fina Simhall!