Presentation till partisekreterarvalet

På Miljöpartiets rikskongress i Karlstad 13-15 maj sker valet av ny partisekreterare efter Anders Wallner, som inte kandiderar till omval.

Jag är mycket hedrad över att vara riksvalberedningens förslag till ny partisekreterare och hoppas att få kongressens förtroende till uppdraget.

Länk till presskonferensen där riksvalberedningens ordförande Joakim Larsson delger sitt förslag inkl motivering och där jag får möjlighet att presentera mig: http://www.svt.se/nyheter/svtforum/mp-s-nya-partisekreterare

Några mediainslag:
http://www.svd.se/hon-kan-bli-mps-nya-partisekreterare
http://www.expressen.se/nyheter/politik/forslag-till-mps-nya-partisekreterare/
http://www.allehanda.se/angermanland/harnosand/riksvalberedningen-amanda-lind-mp-blir-miljopartiets-nya-partisekreterare-och-nu-startar-jobbet-med-att-hitta-nytt-kommunalrad-i-harnosand
http://www.allehanda.se/opinion/ledare/nu-kommer-08-orna-och-stjal-amanda-lind-ocksa
http://www.allehanda.se/opinion/ledare/dom-inte-miljopartisten-efter-haret

Personporträtt i Härnösandsmagasinet Yippie:
http://yippieharnosand.se/innehall/reportage/stort-a-i-politik/

Min presentation till kongressdeltagarna:

Amanda Lind, Härnösand, 35 år

Miljöpartiet är ett parti som gör skillnad. Ett öppet, modernt folkrörelseparti där ideologi och politisk handlingskraft kombineras. Vi är systemkritiker med långsiktiga visioner för förändring, samtidigt som vi genomför politik i små och stora steg varje dag. Vi måste stå på och vidareutveckla båda dessa ben.

Som partisekreterare hoppas jag kunna vara en samlande kraft. Jag vill bidra med min erfarenhet från kommun- och regionpolitiken och stärka samspel och kommunikation mellan olika delar av partiet.

MP ska vara ett parti för och i hela landet. Vi ska tillvarata kraft och kompetens från MP i kommuner, landsting och regioner – både i majoritet och i opposition. Vi ska fortsätta stärka vår organisation, våra förtroendevalda samt strukturer för idéutveckling. Vi ska lyfta de gröna framsteg som görs i regeringen och på alla politiska nivåer, samtidigt som vi har våra långsiktiga mål i fokus.

MP är en del av en global grön rörelse. För att vi ska uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle och en grön omställning krävs engagemang från många. Samarbeten med organisationer och krafter som drar åt samma håll har mycket stor betydelse.

Politik är ett lagarbete där många behövs. MP ska vara ett öppet parti med hållbara former för engagemang och ett starkt internt arbete för jämställdhet och mångfald. Alla medlemmar ska känna sig betydelsefulla och kunna bidra.

Jag är legitimerad psykolog och kommunalråd i Härnösand med man, två barn och två bonusbarn. Jag har lång erfarenhet av politiskt arbete inom lokalavdelning, distrikt, kommun- och regionpolitik med djup grön grund. Som person är jag lyhörd och strategisk med god samarbets- och kommunikativ förmåga. Ser process och dialog som bra verktyg för att uppnå gemensamma mål.

Om jag skulle få förtroendet som partisekreterare ser jag fram emot att jobba tillsammans med alla krafter i MP och i den gröna rörelsen för att skapa de bästa förutsättningarna för politiskt engagemang, samhällsomställning och kommande valframgångar.

Annonser

Debattartikel i ST om klimatåtgärder

Sju punkter för ett bättre klimat

Miljöpartiet de gröna har avslutat 2012 års kongress i Umeå med ett tydligt resultat – den gröna rörelsen växer och är en av de viktigaste aktörerna för att ställa om Sverige! På frågan vad oroar dig mest? svarar hela 81 procent av den svenska befolkningen att det är miljöförstöring och förändringar i jordens klimat som de är mest oroliga för. Det är faktiskt fler än som oroar sig för arbetslöshet och ekonomiska kriser. Detta är en tydlig indikator på att det är dags att agera.

Regeringens inställning till klimatåtgärder och nödvändiga satsningar för miljö och klimat är alldeles för knapphändiga och vänta-och-se-politiken måste få ett slut. Klimatförändringarna sker nu, tågen rullar långsammare och våra bostäder fortsätter att läcka energi. Regeringen svarar med att ha Europas långsammaste utbyggnadstakt av förnybar energi och fortsatta besparingar på tågtrafiken när flygtrafiken får subventioner.

Miljöpartiet menar att här finns det enorma möjligheter. Fram till 2030 ska all el- och värmeproduktion vara förnybar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ingår i denna energiuppgörelse med Miljöpartiet. Även Centerpartiet har uttalat ett mål om 100 procent förnybart som tyvärr hindras av resterande alliansmedlemmar.

Omställningen är ett måste för Sverige men framför allt för världens hållbara utveckling och vårt ansvar mot kommande generationer. Miljöpartiet lanserade på kongressen ett 7-stegsprogram för klimatet som är en viktig del i omställningsarbetet:

Ställ om till 100 procent förnybart. Förnybart som vindkraft och solkraft är de energisektorer som växer allra starkast i världen just nu och fler kärnkraftverk avvecklas än vad som byggs.

Bygg ut hela landets tågtrafik. Framförallt Ostkustbanan är viktig i detta arbete för att inte skapa en flaskhals mellan söder och norr. Norrbotniabanan måste prioriteras och satsningarna måste komma från staten.

Modernisera våra städer med bättre cykel- och kollektivtrafik. Bilens roll är fortfarande viktig, framförallt för de som bor utanför staden. Men alternativen måste vara välfungerande och enkla att välja.

Bygg skolor, bostäder och förorter klimatsmartare. För att klara en energiomställning föreslår Miljöpartiet ett ROT-avdrag som är anpassat för energieffektivisering av skolor och bostäder inom miljonprogrammet.

Låt mer avfall bli biogas för fordon. Lantbrukare och kommuner ska få stöd för att öka tillgången på biogas.

Laga mer miljöriktig och god mat på skolor, sjukhus och äldreboenden. Mer vegetarisk mat i offentlig sektor är viktigt för miljön men även för djurens skull. Maten ska också tillagas på plats i tillagningskök för att få en större kontroll och godare mat.

Se till att klimatsmarta val blir de billigaste och enklaste alternativen för alla. Miljöskadliga subventioner måste få ett stopp.

Med en förändrad politik kan Sverige återigen ta täten internationellt i klimatarbetet och återfå vårt anseende som föregångarland.

Mattias Näsman

Språkrör Miljöpartiet Västernorrland

Amanda Lind

Språkrör Miljöpartiet Västernorrland

 

http://st.nu/opinion/debatt/1.4756960-sju-punkter-for-ett-battre-klimat

MP:s skuggbudget

Innehållet i MP:s skuggbudget presenterades idag. Huvudbudskapet är att istället för ett 5:e jobbskatteavdrag satsa på reella jobbskapande åtgärder och klimatsatsningar. Tack för det! Jag är dödligt less på mantran om jobbskatteavdragets förtjänster. Räcker inte klyftorna mellan de som har och inte har jobb nu? I alla fall innan vettiga utvärderingar på hur många nya jobb just jobbskatteavdraget skapat och indikationer på att barnfattigdomen minskat presenterats.

Ett varmt och kreativt samhälle kan inte skapas om rädslan att hamna utanför blir för stark. Det måste finnas möjligheter och utrymme att prova sina vingar, våga omprioritera sina livsval. Genom MP:s förslag på att återinföra friåret samt genomföra lättnader för småföretag stimuleras risktagande och kreativa beslut för den enskilde. Företagarnas vd Christina Linderholm uttrycker sig positiv till satsningarna gentemot småföretagare och det är roligt att MP nu på allvar ses som ett småföretagarvänligt parti.

Även förslagen på sänkt moms inom delar av tjänstesektorn stimulerar hållbar konsumtion och arbetstillfällen. En nödvändig höjning av koldioxidskatten aviseras och jag är stolt över att tillhöra ett parti som vågar ta ansvar för klimatomställningen. Ett annat förslag jag verkligen gillar är att ROT-avdraget enbart ska kunna användas till klimatåtgärder. Inte till random köksrenovering.

Det finns säkert mycket mer  som skulle kunna rymmas i en grön skuggbudget, men det är ett steg i rätt riktning för en självständig grön politik i denna spännande mellanvalsperiod.

Grön stadsplanering i Stockholm

Miljöpartiets gruppledare i Stockholm, Emilia Hagberg, skriver i en debattartikel i SvD om hur de Gröna resonerar om Slussen och de tänkta planerna för ombyggnationen. Jag tyckte det var ett välskrivet inlägg med gröna friska tankar på en annars ganska grå del av Stockholm. Jag vet egentligen ganska lite om Slussenprojektet i sak, men andan var mycket inspirerande.

Anti-kärnkraftsmanifestation i Härnösand – 25 år efter Tjernobyl

Människor samlades på Stora Torget för att uppmärksamma 25-årsdagen av Tjernobylolyckan

Performance med eld, radioktiva tunnor och didjeridoo

Eva Goës (MP) m fl höll tal

Det har skrivits om manifestationen här och här. TV4 var där och det blev ett kort men fint inslag. Här finns ett youtube-klipp.

Tack för förtroendet!

Miljöpartiet i Härnösand utsåg vid medlemsmöte tisdag 26/10 mig till partiets kandidat som ordförande i samhällsnämnden. Det är ett fantastiskt förtroende som jag kommer att göra mitt bästa att förvalta!

Jag är glad, omtumlad och full av inspiration inför det nya uppdraget som börjar januari 2011. Nu väntar ett par månader av förberedelser, både mentala och praktiska.

Varmt välkommen att följa resan på bloggen!

Läs även TÅ:s artikel om det hela.

Härnösands nya styre tar form…

Monica Fahlén (S), Lars-Gunnar Hultin (V), Hibo Abdullahi (MP), Tomas Q Nilsson (MP), Fred Nilsson (S), Ingrid Borg Söderberg (V)

För någon dag sedan enades S, V och MP om fördelningen av poster i styrelser och nämnder. Förhandlingarna har präglats av samarbetsvilja och med fokus att skapa bästa laguppställningen för Härnösands kommun. Varje parti måste ges möjlighet att ha en politisk plattform, vilket också lägger en grund för ett förtroendefullt samarbete.

Särskilt glad är jag såklart över att vi tilldelades ett politikeruppdrag i KS/kommunledningen, ordförandeposten i samhällsnämnden samt vice ordförandeposterna i arbetslivsnämnden och Hemab. Detta innebär att vi i Miljöpartiet kan använda oss av vår politiska erfarenhet och vårt engagemang inom områden som energi, integration, samhällsplanering, miljö, kultur och ungdom – för att bara nämna några.

Vi i Miljöpartiet håller medlemsmöte om en dryg vecka, där våra representanter kommer att utses.

Läs mer i om vår överenskommelse.