Härnösands nya NHL-rink invigd

Pucktårta till invigningen!

Pucktårta till invigningen!

Idag invigdes den nya uterinken på Högslätten – unik i Norrland med NHL-mått! Tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Göran Norlander (S) hade jag äran att förrätta invigningen genom tacktal, bandklippning och nedsläpp av pucken till knattematchen som följde.

Med en 4 meter smalare och knappt en meter längre rink jämfört med den vanliga standarden erbjuds hockeylag i Härnösand och i regionen nu goda träningsmöjligheter till transatlantiskt spel. Något som säkert kan vara både kan vara inspirerande och nyttigt för de NHL-hågade! Den nya rinken har också gett ett friskt bidrag till utvecklingen av Högslättens idrottsplats, Härnösands största idrottsanläggning. En anläggning som under de senaste åren genomgått en stadig omvandling.

I början av 2000-talet antogs en utvecklingsplan för Högslätten som nu nästan är fullbordad. Bland annat genom ny konstgräsplan, nya utetennisbanor, ny kastsektor för friidrotten, satsningar på bandyplanen och – inte minst – Härnösand Arena, Härnösands kombinerade curling- och eventarena. Härnösand Arena uppfördes på platsen för den gamla uterinken, samtidigt som uterinken skulle återuppföras närmare servicebyggnaden. Ett win-win för både curlingen och hockeyn! Genom Härnösand Arena säkerställdes curlingens och curlinggymnasiets fortlevnad i Härnösand, samtidigt som uterinkens nya placering har förbättrat samordningen med ishallen, både nu och i framtiden, gett bättre plats för åskådare och gjort den mer tillgänglig. Jag tycker att slutresultatet blev riktigt bra!

Duktiga knattespelare med Modos Anton Forsberg som domare.

Duktiga knattespelare med Modos Anton Forsberg som domare.

Den nya rinkens utformning är också ett resultat av och en symbol för ett gott samarbete mellan kommunen och det aktiva föreningslivet. NHL-måtten kom till på AIK Hockeys initaitiv. Rinken är också förberedd för en överbyggnad, något jag vet är ett hett önskemål från klubben för framtiden.

För Högslättens och hela idrottsrörelsen i Härnösands utveckling är det viktigt med fortsatt samarbete. Idrottslivet i Härnösand ska präglas av folkhälsa, gemenskap och glädje! Genom att önska och drömma tillsammans, samarbeta och stötta varandra i våra olika projekt bidrar vi till den anda som gynnar en sådan utveckling. Kommunen behöver engagerade föreningar med eldsjälar och entusiaster som utvecklar och tror på sina idéer. Och föreningarna behöver en lyssnande och stöttande kommun som ger möjligheter. Allt kan inte göras på en gång, men steg för steg kan vi fortsätta göra Härnösand till en allt ännu trevligare kommun att bo och verka i!

Annonser