Miljöpartiet i Härnösands kommunlista spikad!

Toppkandidater MP HärnösandNu är Miljöpartiet i Härnösands kommunlista spikad! Ett fantastiskt gäng med olika kompetenser och erfarenheter. Somliga som har varit med länge i partiet, andra som har kommit med de senaste åren. Samtliga av oss i nuvarande fullmäktigegrupp som kandiderade till omval fick förtroende att fortsätta. Det känns stort, och riktigt, riktigt roligt!

Vår lista utmärker sig på flera sätt jämfört med vad som brukar vara gällande i andra partier i ett kommunval. Listan har en total snittålder på 44 år, vilket är ungt i politiska sammanhang. Utmärkande är också att så pass många av oss mest aktiva befinner sig mitt i livet, med barn och/eller karriär. 5 av de 8 toppkandidaterna är under 40 år och 6 av de 8 är kvinnor. Just gruppen kvinnor i 30-40-årsåldern har vi särskilt gott om i Miljöpartiet i Härnösand. En grupp som andra partier brukar ha svårt att rekrytera till politiska uppdrag.

Redan förra valet frångick vi principen om könsvarvade listor. Kvotering är som bekant inget självändamål, utan ett medel för att lyfta underrepresenterade grupper som har svårt att komma fram på grund av strukturella hinder. Vi har inte de problemen i Miljöpartiet i Härnösand. En tredjedel av kandidaterna på listan är dessutom utlandsfödda. I framtagandet av vår lista har vi eftersträvat en bred representation av olika erfarenheter – en mångfald. Jag tycker att vi på många sätt har lyckats väldigt väl.

Det märks att den stora valrörelsen håller på att rulla igång. Listor fastställs, utspelen kommer oftare, debattinläggen blir allt skarpare. Samtidigt som jag egentligen ser valrörelsen som en process som aldrig upphör. En ständigt pågående dialog. Inom partiet, mellan partier, med invånarna i Härnösand. Om förtroende, prioriteringar, ideologi, idéer och handling. Det blir bara lite mer intensivt vart fjärde år. 🙂

Jag kommer självklart, tillsammans med alla kloka partikamrater, att göra mitt yttersta för att Miljöpartiet ska få fortsatt förtroende att ingå i Härnösands kommunledning, där vi vill ta ytterligare steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun!

Här är de 10 första namnen på listan:

1. Amanda Lind, 33, leg psykolog

2. Tomas Frejarö, 39, biträdande kommunalråd

3. Hibo Abdullahi, 36, integrationspedagog

4. Karin Frejarö, 35, banktjänsteman och ställföreträdande VD

5. Ninni Smedberg, 55, diakon och direktor på Vårsta Diakonigård

6. Knapp Britta Eriksson, 30, teckenspråkstolk

7. Chirin Ali Salmanian, 45, hälsovetare

8. Per Sander, 47, jägmästare

9. Anneli Andersson, 33, miljöekonom

10. Joakim Byström, 45, solenergiföretagare

Annonser